Leerlingbegeleiding

Voor de leerlingbegeleiding zal per blok een vast tarief worden gehanteerd.

Elk pakket kan naar wens aangevuld worden met extra onderdelen.

Er zijn verschillende varianten van leerlingbegeleiding mogelijk. Te weten:

 • Leerlingbegeleiding 8 keer (1x per week 45 minuten)
  • €555,-
 • Leerlingbegeleiding 8 keer (1x per week 30 minuten)
  • €425,-
 • TOS-begeleiding* 18 keer (2x per week 45 minuten)
  • €995,-

*TOS-begeleiding loopt door in de wisselweken

Let op! Dit zijn de prijzen per blok. Elk schooljaar telt 4 blokken. Zie “rooster”.


In ieder pakket is inbegrepen:

 • Reistijd en -kosten
 • Voorbereiding
 • Leerlingbegeleiding
 • Eindevaluatie

Het is mogelijk om het pakket aan te vullen met:

 • Oudergesprek 30 minuten
  • €25,-
 • Observatie in de klas (incl. verslag) 45 minuten
  • €50,-
 • Ondersteuningsplan
  • €30,-
 • Extra begeleidingsmoment
  • €40,- (45 minuten)
  • €30,- (30 minuten)
 • Extra leerling (er wordt een groepje gevormd)
  • €95 (1e leerling, 45 minuten)
  • €85 (2e leerling, 45 minuten)
  • €90 (1e leerling, 30 minuten)
  • €80 (2e leerling, 30 minuten)

De kosten worden in twee delen gefactureerd.

Bij ziekte/afwezigheid van de leerling ofwel de begeleider, wordt doorbetaald (max. 5 dagen). Is er sprake van een langere afwezigheid dan 5 achtereenvolgende dagen, worden de kosten in overleg verrekend en/of de begeleiding op een later moment ingehaald.

Bekostiging vanuit scholen

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. Daarom ontvangen scholen via de samenwerkingsverbanden extra bekostiging om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten te versterken. Ook ontvangen scholen bekostiging om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend aanbod te kunnen geven; de arrangementen. Ook wel bekend als “groene gelden”. Deze gelden kunnen ingezet worden om leerlingbegeleiding vanuit Onderwijsbegeleiding Ziezo in te kopen.

Voor leerlingen met een A&A arrangement (bijvoorbeeld vanuit Passend Onderwijs Almere/Viertaal) gericht op TOS, is er een apart budget beschikbaar. Vraag hiervoor naar je Begeleider Onderwijs Cluster 2 voor meer informatie. Vanuit deze gelden kan TOS-begeleiding vanuit Onderwijsbegeleiding Ziezo ingekocht worden.