Leerlingbegeleiding

Voor de leerlingbegeleiding zal per blok een vast tarief worden gehanteerd.

Elk pakket kan naar wens aangevuld worden met extra onderdelen.

Er zijn verschillende varianten van leerlingbegeleiding mogelijk. Te weten:

 • Leerlingbegeleiding 8 keer (1x per week 45 minuten)
  • €555,-
 • Leerlingbegeleiding 8 keer (1x per week 30 minuten)
  • €425,-
 • TOS-begeleiding* 18 keer (2x per week 45 minuten)
  • €995,-

*TOS-begeleiding loopt door in de wisselweken

Let op! Dit zijn de prijzen per blok. Elk schooljaar telt 4 blokken.


In ieder pakket is inbegrepen:

 • Reistijd en -kosten
 • Voorbereiding
 • Leerlingbegeleiding
 • Eindevaluatie

Het is mogelijk om het pakket aan te vullen met:

 • Oudergesprek 30 minuten
  • €25,-
 • Observatie in de klas (incl. verslag) 45 minuten
  • €50,-
 • Ondersteuningsplan
  • €30,-
 • Extra begeleidingsmoment
  • €40,- (45 minuten)
  • €30,- (30 minuten)

De kosten worden als volgt gedeclareerd:

In navolging van de opgestelde offerte voor het gekozen pakket zal de helft vooraf op factuur gesteld worden in factuur A. Deze wordt halverwege het blok verzonden.

Aan het eind van het blok worden de dagen waarop geen leerlingbegeleiding heeft plaatsgevonden door externe omstandigheden (ziekte begeleider, studiedagen, op tijd doorgegeven afmeldingen bij afwezigheid leerling) verrekend. Deze verrekening staat op factuur B, welke verstuurd wordt aan het eind van het blok.

Bekostiging vanuit scholen

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. Daarom ontvangen scholen via de samenwerkingsverbanden extra bekostiging om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten te versterken. Ook ontvangen scholen bekostiging om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend aanbod te kunnen geven; de arrangementen. Ook wel bekend als “groene gelden”. Deze gelden kunnen ingezet worden om leerlingbegeleiding vanuit Onderwijsbegeleiding Ziezo in te kopen.

Voor leerlingen met een A&A arrangement (bijvoorbeeld vanuit Passend Onderwijs Almere/Viertaal) gericht op TOS, is er een apart budget beschikbaar. Vraag hiervoor naar je Begeleider Onderwijs Cluster 2 voor meer informatie. Vanuit deze gelden kan TOS-begeleiding vanuit Onderwijsbegeleiding Ziezo ingekocht worden.