Under Construction

Op het moment werken we aan een nieuwe website. Deze is later te vinden op https://ziezoalmere.nl.

Voor nu kan je op deze pagina onze contactgegevens, het rooster en de tarieven vinden.

Contactgegevens

Email: info@onderwijsbegeleidingziezo.nl

Angela van de Weg
Telefoon: 036-3690079
Mobiel: 06-23470123
KvK: 64598217
a.vandeweg@onderwijsbegeleidingziezo.nl

Wij zijn werkzaam in de regio Flevoland.

Rooster

Het schooljaar 2020-2021 in blokken

Onderwijsbegeleiding Ziezo heeft het schooljaar opgeknipt in vier delen. Wij werken met een blokverdeling van 9 á 10 weken. Na elk blok volgt een wisselweek. In deze week ontvangt school een evaluatie van de leerlingbegeleiding en sluit de medewerker van Ziezo eventueel aan bij het afrondend oudergesprek. De week erna kan weer gestart worden met een nieuwe leerling. Een begeleidingstraject met eenzelfde leerling kan natuurlijk ook verlengd worden (bijvoorbeeld met een nieuw doel). TOS-begeleiding loopt door in de wisselweken.

We volgen de kalender van de regio Noord wat betreft de schoolvakanties.

Bekijk hier het rooster:

 • Blok A – week 35 t/m week 44 (24 augustus t/m 23 oktober 2020)
  • Herfstvakantie – week 42 (12 t/m 16 oktober 2020)
 •  Wisselweek – week 44 (26 t/m 30 oktober 2020)
 • Blok B – week 45 t/m week 3 (9 november 2020 t/m 22 januari 2021)
  • Ziezo-sluiting – week 51 (14 december 2020 t/m 18 december 2020) Ziezo is deze week niet beschikbaar voor leerlingbegeleiding.
  • Kerstvakantie – week 52-53 (21 december 2020 t/m 1 januari 2021)
 •  Wisselweek – week 4 (25 t/m 29 januari 2021)
 • Blok C – week 5 t/m week 14 (1 februari t/m 9 april 2021)
  • Voorjaarsvakantie – week 8 (22 t/m 26 februari 2021)
  • Goede Vrijdag – 2 april 2021
  • Tweede Paasdag – 5 april 2021
 •       Geen wisselweek
 • Blok D – week 15 t/m week 26 (12 april t/m 2 juli 2021)
  • Meivakantie – week 17 & 18 (26 april t/m 7 mei 2021)
  • Hemelvaartsweekend – 14 & 14 mei 2021
  • Tweede Pinksterdag – 24 mei 2021
 •       Laatste week – week 27 (5 t/m 7 juli 2021)

Tarieven

Voor de leerlingbegeleiding zal per blok een vast tarief worden gehanteerd.

Elk pakket kan naar wens aangevuld worden met extra onderdelen.

Er zijn verschillende varianten van leerlingbegeleiding mogelijk. Te weten:

 • Leerlingbegeleiding 8 keer (1x per week 45 minuten)
  • €555,-
 • Leerlingbegeleiding 8 keer (1x per week 30 minuten)
  • €425,-
 • TOS-begeleiding* 18 keer (2x per week 45 minuten)
  • €995,-

*TOS-begeleiding loopt door in de wisselweken

Let op! Dit zijn de prijzen per blok. Elk schooljaar telt 4 blokken. Zie “rooster”.


In ieder pakket is inbegrepen:

 • Reistijd en -kosten
 • Voorbereiding
 • Leerlingbegeleiding
 • Eindevaluatie

Het is mogelijk om het pakket aan te vullen met:

 • Oudergesprek 30 minuten
  • €25,-
 • Observatie in de klas (incl. verslag) 45 minuten
  • €50,-
 • Ondersteuningsplan
  • €30,-
 • Extra begeleidingsmoment
  • €40,- (45 minuten)
  • €30,- (30 minuten)
 • Extra leerling (er wordt een groepje gevormd)
  • €95 (1e leerling, 45 minuten)
  • €85 (2e leerling, 45 minuten)
  • €90 (1e leerling, 30 minuten)
  • €80 (2e leerling, 30 minuten)

De kosten worden in twee delen gefactureerd.

Bij ziekte/afwezigheid van de leerling ofwel de begeleider, wordt doorbetaald (max. 5 dagen). Is er sprake van een langere afwezigheid dan 5 achtereenvolgende dagen, worden de kosten in overleg verrekend en/of de begeleiding op een later moment ingehaald.

Bekostiging vanuit scholen

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. Daarom ontvangen scholen via de samenwerkingsverbanden extra bekostiging om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten te versterken. Ook ontvangen scholen bekostiging om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend aanbod te kunnen geven; de arrangementen. Ook wel bekend als “groene gelden”. Deze gelden kunnen ingezet worden om leerlingbegeleiding vanuit Onderwijsbegeleiding Ziezo in te kopen.

Voor leerlingen met een A&A arrangement (bijvoorbeeld vanuit Passend Onderwijs Almere/Viertaal) gericht op TOS, is er een apart budget beschikbaar. Vraag hiervoor naar je Begeleider Onderwijs Cluster 2 voor meer informatie. Vanuit deze gelden kan TOS-begeleiding vanuit Onderwijsbegeleiding Ziezo ingekocht worden.